-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych na 2018 r. 

Konkursy 
data publikacji: 05-12-2017 | 14:05
data ostatniej modyfikacji: 28-12-2017 | 14:09

 

Wyniki konkursu na usługi opiekuńcze na rok 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm. ) oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej tj.Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Czudec w roku 2018 

1.OGŁOSZENIE

2.WZÓR OFERTY

Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo