-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona powietrza 

Informacje o Środowisku 
data publikacji: 26-01-2017 | 14:06
data ostatniej modyfikacji: 26-01-2017 | 14:08

Czym jest NISKA EMISJA?

Niska emisja to po prostu wypuszczanie do środowiska różnych trucizn, które utrzymują się w powietrzu tuż nad ziemią, zanieczyszczają je, a wraz z opadami przedostają się do wody i gleby, powodując skażenie żywności.

Zanieczyszczenia te pochodzą najczęściej z kotłowni węglowych i pieców grzewczych w naszych domach, szczególnie tych przestarzałych i nieszczelnych.

Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego, jest ponadto niskokaloryczny, a więc żeby ogrzać dom, trzeba go spalić dużo więcej, niż węgla wysokogatunkowego.

Największym jednak problemem jest spalanie w tych piecach różnego rodzaju śmieci.

Czy wiesz, że:

· Co roku w wypadkach samochodowych ginie 9 razy mniej osób od tych umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

· Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

· Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!

· Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

· 6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza.

„Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków i Małopolan, ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw
w małych instalacjach kotłowych i paleniskach domowych!

· Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym i zmian klimatu!

· Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

O tym, że niska emisja jest problemem chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

Wystarczy krótki wieczorny spacer, aby zamiast czystego powietrza nawdychać się tego, co wylatuje z kominów domów ogrzewanych węglem i różnego rodzaju odpadów

Czy wiesz co jaki jest skład chemiczny dymu i pyłu i co z każdym oddechem wdychasz?

- tlenki węgla,

- tlenki siarki i azotu,

- groźne związki chloru i fluoru,

- metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom,

- Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem,

- węglowodory alifatyczne,

- aldehydy i ketony,

- dioksyny,

- pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

 

SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo