-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Plany, programy, sprawozdania, raporty 

Informacje o Środowisku 
data publikacji: 26-01-2017 | 14:07
data ostatniej modyfikacji: 19-05-2017 | 10:23

Program Ochrony Środowiska dla  GMINY CZUDEC NA LATA 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec na lata 2016-2026


Stan środowiska na ternie gminy Czudec w 2015 r.


 

Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo