-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o Środowisku 

data publikacji: 25-02-2009 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 13-06-2017 | 09:56

 

UWAGA: od dnia 1 stycznia 2017 r. informacje dotyczące postepowań ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdują się w zakładce Moja sprawa -> Ochrona środowiska -> Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 
 

Informacja o przyjęciu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Czudec na lata 2016-2026”


Informacja o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czudec na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023"


OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023”


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czudec na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czudec na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023


Wójt Gminy Czudec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec na lata 2016-2026",

z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

oraz zgłosić ewentualne uwagi do dnia 10 listopada 2016 r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięzwięcia pn.

„Zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną zakładu INSTAL CZUDEC FĄFARA SPÓLKA JAWNA”.

***

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną zakładu INSTAL CZUDEC FĄFARA SPÓLKA JAWNA”.

 

 


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Nowa Wieś, Zaborów i Pstrągowa oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zaborów, Nowa Wieś, Pstrągowa, Wyżne, Babica i Czudec w gminie Czudec


OBWIESZCZENIE

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. DECYZJI o braku obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi Pstrągowa – Pstrągowa Wola (droga do Pyrówek na dz. o nr ew. 7597) w km 0+000 - 1+900 w miejscowości Pstrągowa”.

 

ZAWIADOMIENIE

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi Pstrągowa – Pstrągowa Wola (droga do Pyrówek na dz. o nr ew. 7597) w km 0+000 - 1+900 w miejscowości Pstrągowa”.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu w dniu 15 lipca 2016 r. POSTANOWIENIA o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi Pstrągowa – Pstrągowa Wola (droga do Pyrówek na dz. o nr ew. 7597) w km 0+000 - 1+900 w miejscowości Pstrągowa”.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu w dniu 17 maja 2015 r., na wniosek Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi Pstrągowa – Pstrągowa Wola (droga do Pyrówek na dz. o nr ew. 7597) w km 0+000 - 1+900 w miejscowości Pstrągowa” i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu w dniu 21 kwietnia 2016 r., na wniosek firmy Kuchnie Babica Pracownia Meblowa Sławomir Kocur, postępowania administracyjnego, znak OS.6220.7.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektów firmy Kuchnie Babica Pracownia Meblowa Sławomir Kocur w obrębie Babica, jednostce ewidencyjnej Czudec i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. DECYZJI o braku obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne, w m. Czudec”

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA o braku obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-Wyżne, w m. Czudec”

 


DECYZJA

o umorzeniu wszczętego na wniosek P. Grażyny Hadera postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustanowiskowego warsztatu samochodowego na działce o nr ew. 819/3 w obrębie Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu w dniu 22 luty 2016 r., na wniosek Pani Grażyny Hadera, postępowania administracyjnego, znak OS.6220.3.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustanowiskowego warsztatu samochodowego na działce o nr ew. 819/3 w obrębie Wyżne, jednostce ewidencyjnej Czudec i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Liczba odwiedzin: 205564
 
Realizacja: Ideo