-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 20-03-2015 | 15:30
data ostatniej modyfikacji: 20-03-2015 | 15:46
 

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)


WÓJT GMINY CZUDEC
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z


Projektem dokumentu pn.:
Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Pliki do pobrania

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo