-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 23-03-2015 | 15:32
data ostatniej modyfikacji: 23-03-2015 | 15:47

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. "Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)


WÓJT GMINY CZUDEC
podaje do publicznej wiadomości informację 
o możliwości zapoznania się z  Projektem dokumentu pn.: 
Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie
 Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pliki do pobrania:
SKAN_obwieszczenie o konsultacjach_SAG.pdf (707,1 KB)
Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej ROF.pdf (8,72 MB)
Załącznik.pdf (3,46 MB)
Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo