-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych PGNROF 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 13-04-2015 | 15:14
data ostatniej modyfikacji: 13-04-2015 | 15:25

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)


WÓJT GMINY CZUDEC
podaje do publicznej wiadomości informację 
o możliwości zapoznania się z  Projektem dokumentu pn.: 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Pliki do pobrania:
 

 

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo