-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROF - informacja o konsultacjach w EKOPORTALU 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 21-05-2015 | 11:34
data ostatniej modyfikacji: 18-08-2015 | 12:14

 

„Podaje się do publicznej wiadomości informację o projektach
dokumentów strategicznych wraz z Prognozami oceny oddziaływania na
środowisko, realizowanymi w ramach projektu „Opracowanie dokumentów
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego",
zarejestrowanymi w EKOPORTALU pod numerami kart:

1.       KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ NA TERENIE ROF:

Nr karty Koncepcji: 955/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210961&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=52797
[1]

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 956/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210962&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=52934
[2]

2.       PROGRAM REWITALIZACJI RZESZOWSKIEGO OBSZARU
FUNKCJONALNEGO ROF

Nr karty Programu: 1006/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210968&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=53127
[3]

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1008/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210966&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=53193
[4]

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej ROF

Nr karty Planu: 1038/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210914&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=53434
[5]

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1039/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210919&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=53458
[6]


4. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nr karty Studium: 1244/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456283231&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=115361
[1]

5. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1245/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456283239&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=115623
[2]

 


 
6. Projekt „Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Nr karty Studium: 1680/2015
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456391787&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=506348

7. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1681/2015
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456391804&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=506407

 

 

8. Projekt dokumentu pn.: „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Nr karty Studium: 1700/2015
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456396829&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=67358
9. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1701/2015
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456396835&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=67396

 

 

 

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTÓW
ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W CZUDCU, UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

Ogólny link do systemu EKOPORTAL:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Rzeszowa
Liczba odwiedzin: 211659
 
Realizacja: Ideo