-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Studium w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu ROF 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 10-06-2015 | 08:56
data ostatniej modyfikacji: 15-06-2015 | 08:07

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

WÓJT GMINY CZUDEC

podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

 

  1. Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt.

Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych
w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

  1. Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
    z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.12.2015.BW
  3. Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.6.2015.AP-4

 

 

Pliki do pobrania:
Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych.pdf (998,55 KB)
 
 
Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo