-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Studium rozwoju transportu publicznego ROF oraz prognoza 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 31-07-2015 | 13:43
data ostatniej modyfikacji: 31-07-2015 | 13:46

 

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY CZUDEC

podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

 

  1. Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  2. Projektem dokumentu pt. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  3. Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7.05.2015, znak: SNZ.9020.2.18.2015.BW
  4. Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.06.2015, znak: WOOŚ.410.1.22.2015.BK-2

 

Celem Studium jest określenie kierunków i rodzajów działań jakie mogą podjąć  Jednostki Samorządu Terytorialnego współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) w celu zwiększenia roli i podniesienia jakości transportu publicznego na terenie ROF.

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

Na Państwa uwagi czekamy do dnia 21 sierpnia 2015 r.

Więcej szczegółów na temat miejsca i formy składania uwag w Treści obwieszczenia.

 

Pliki do pobrania:
Treść obwieszczenia.pdf (550,08 KB)
Raport Czudec.pdf (266,04 KB)
Raport finalny w podziale na gminy.xls (1,84 MB)

 

Liczba odwiedzin: 210516
 
Realizacja: Ideo