-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi w G.Cz 

Konsultacje Społeczne 
data publikacji: 25-01-2017 | 11:42
data ostatniej modyfikacji: 25-01-2017 | 11:51

 

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2015.880 j.t.) z dnia 7 maja 2010 r. oraz stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa z dnia 10 września 2013 roku, Wójt Gminy Czudec przeprowadza konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie gminy.

Prosi się o przesłanie uwag, opinii lub sugestii dotyczących działania usług bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Gminę Czudec. Obecnie działanie opiera się na sieci typu hot-spot rozmieszczonych w 35 punktach na terenie gminy.

Pisma prosimy wysyłać drogą elektroniczną (ug_informatyk@czudec.pl) lub tradycyjną na adres: Gmina Czudec ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec z dopiskiem „Konsultacje HOT-SPOT”. Pisma proszę o przesłanie w terminie do dnia 01.02.2017 r.

Celami świadczenia przez Gminę Czudec usługi bezpłatnego dostępu do Internetu są przede wszystkim:

  • likwidacja zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego;
  • okazjonalny dostęp do Internetu dla użytkowników mobilnych (np. mieszkańców, turystów przebywających w miejscach publicznych w zasięgu hotspotów);
  • wzrost popytu na komercyjne usługi dostępu do Internetu;
  • stymulowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do modernizacji infrastruktury;
  • zapewnienie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, pomiędzy obywatelem / podmiotem gospodarczym a administracją.
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo