-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konsultacje Społeczne 

Projekt rozporządzenia

- Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Obwodnica Czudca - wybrane warianty

- Informacja o zatwierdzonych przez PZDW wariantach koncepcji rozbudowy i budowy oraz programu funkcjonalno użytkowego drogi wojewódzkiej nr. 988 Babica - Strzyżów- Wiśniowa - Frysztak - Warzyce na odcinku Babica - Twierdza...

Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych PGNROF

Prognozy oddziaływania na środowisko KLSZAG

Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. PRDROF

Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: PGNROF

ROF - informacja o konsultacjach w EKOPORTALU

Studium w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu ROF

Obwieszczenie gospodarka wodno-ściekowa ROF

Studium rozwoju transportu publicznego ROF oraz prognoza

Studium wody opadowe oraz prognoza

Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi w G.Cz

Obwieszczenie o wyłożeniu Raportu Instal Czudec ZSWKiO Sp. z o.o.

Obwieszczenie o Raporcie oddziaływania na środowisko chlewni, Pstrągow

Obwieszczenie o wyłożeniu Raportu Instal Czudec Fąfara Sp. Jawna

Liczba odwiedzin: 211659
 
Realizacja: Ideo