-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Aktualności 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
data publikacji: 13-03-2015 | 13:40
data ostatniej modyfikacji: 18-03-2019 | 15:01

Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec"

- wyniki


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".

- wyniki


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 850 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w roku 2019 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec”.

- OGŁOSZENIE -
- WZÓR OFERTY -
- ZARZĄDZENIE -

 

 


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czudec działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 850 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w roku 2019 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców gminy Czudec”.

- OGŁOSZENIE -
- WZÓR OFERTY - 
- ZARZĄDZENIE -

 


- KONSULTACJE -

- ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY -


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec"

- wyniki


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".

- wyniki


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2018 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".
 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz -

- harmonogram - załącznik nr 1 do oferty -

- kalkulacja kosztów - załącznik nr 2 do oferty -

 


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2018 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec".

 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz oferty - 

- harmonogram - załącznik nr 1 do oferty - 

- kalkulacja kosztów - załącznik nr 2 do oferty -

 

 


- WYNIKI KONKURSU -

 


-> PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZUDEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018 <-

- > Konsultacje - w sprawie RPWzOP <-

 


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec"

- wyniki


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".

- wyniki


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2017 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec".

 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz oferty - 

- harmonogram - załącznik nr 1 do oferty - 

- kalkulacja kosztów - załącznik nr 2 do oferty -

 


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".
 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz -

- harmonogram - załącznik nr 1 do oferty -

- kalkulacja kosztów - załącznik nr 2 do oferty -

 


Informacja o wynikach konsultacji

- wyniki_konsultacji

 


Uchwała Rady Gminy w Czudcu 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 

- roczny program współpracy na rok 2017

 

 

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czudec w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

- zarządzenie


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".

- wyniki

 


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Czudec"

- wyniki


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2016 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec".

 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz -


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2016 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".
 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie -

- formularz -


Uchwała IX/67/2015 Rady Gminy w Czudcu z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. 

- roczny program współpracy na rok 2016


Informacja o wynikach konsultacji

- wyniki_konsultacji


Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czudec w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

- zarządzenie


Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

- projekt uchwały


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".

- wyniki

 


Ogłoszenie wyników oceny ofert 
na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.:

"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec"

- wyniki

 


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2015 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie hipoterapii dla mieszkańców Gminy Czudec".
 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie

- formularz_oferty
 


Wójt Gminy Czudec
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadania publicznego
w roku 2015 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn: "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych oraz wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec".

 

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz oferty w załączniku

- ogłoszenie

- formularz_oferty

 


ROK 2014

Uchwała nr XLI/330/2014 Rady Gminy Czudec z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia ROCZNEGO PRAOGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

 

Informacja o WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czudec dotyczącego uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  na 2015 rok.

 

KONSULTACJE:

 

ROK 2013

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014


INFORMACJE O WYNIKACH KONSULTACJI

Szczegóły w załączonym pliku:


Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Do pobrania:

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo