-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ZAKOŃCZONE 

Ogłoszenia, wykazy, zawiadomienia, komunikaty 

Nabór na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów w SROF

Informacji o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie..

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 22.11.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 31.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE RDOŚ 12.06.2018

OBWIESZCZENIE RDOŚ 15.04.2019

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego ZMiUW w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 02.07.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.08.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 31.10.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 22.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE RDOŚ 12.06.2018r.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nabor na stanowisko ds. Rozliczania Projektów

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 10.05.2017 R.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 04.07.2017r.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 04.08.2017 R.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 31.10.2017 r..

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 22.12.2017r./2

Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Harmonogram dyżuru prokuratorów

Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie ROF

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 8.05.2017 R.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 14.06.2017 R.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 03.08.2017 R.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 08.11.2017 r.

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektow w Biurze ROF

OBWIESZCZENIE RDOŚ 29.03.2019

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO 02-05-2017R.

Obwieszczenie nr 2 RDOŚ z dnia 14.06.2017 R.

OBWIESZCZENIE RDOŚ 26.04.2018

Obwieszczenie starosty strzyżowskiego - budowa mostu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.06.2017 r.

Nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne ROF

Nabór na stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji (z-ca dyrektora)

Zastępca Dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji ROF

Nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

OBWIESZCZENIE przyjęciu dokumentu - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ROF

Obwieszczenie o przyjęciu strategii ZIT

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 13.02.2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.05.2018r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.06.2018r.

Ogłoszenie ROF o naborze na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie 2018

Strategie ZIT ROF

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

OBWIESZCZENIE RDOŚ 21.11.2018

OBWIESZCZENIE RDOŚ 18.04.2019

OBWIESZCZENIE RDOŚ 08.05.2019

Konkurs na dyrektora Biura ZIT

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie ROF - nabór na stanowisko ds. wdrażania projektów

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czudec

Ogłoszenie ROF - nabór na stanowisko ds. finansowych

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.03.2018r.

OBWIESZCZENIE RDOŚ 28.03.2018

Liczba odwiedzin: 211438
 
Realizacja: Ideo