-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-11 09:27:35
Przetargi / Przetargi rozstrzygnięte
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi - 2019-10-11

ZP.271.1.12.2019

Czudec, 2019-10-11

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.12.2019. Nazwa zadania: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

AUTO MOTIVE Sp. z o.o.

33-113 Zgłobice Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 13

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 97,19 zgodnie z wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa Wykonawcy:                              „Ren-Car” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik

Cena oferty netto:                                 119 000,00 zł

Cena oferty brutto:                                146 370,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena:                 48,78

Liczba pkt w kryterium okres
gwarancji:                                             40,00   

Łączna liczba punktów:                         88,78

 

Lp.:                          2

Nazwa Wykonawcy:                              Glob Cars Service Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               ul. Podkarpacka 32, 38-400 Krosno

Cena oferty netto:                                 111 000,00 zł

Cena oferty brutto:                                136 530,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena:                 0,00

Liczba pkt w kryterium okres
gwarancji:                                            0,00     

Łączna liczba punktów:                         0,00

 

Lp.:                          3

Nazwa Wykonawcy:                             AUTO MOTIVE Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               33-113 Zgłobice Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 13

Cena oferty netto:                                 101 500,00 zł

Cena oferty brutto:                                124 845,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena:                 57,19

Liczba pkt w kryterium okres
gwarancji:                                            40,00   

Łączna liczba punktów:                         97,19

 

Lp.:                          4

Nazwa Wykonawcy:                               AUTO-RES Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 661

Cena oferty netto:                                 109 400,00 zł

Cena oferty brutto:                                134 562,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena:                 0,00

Liczba pkt w kryterium okres
gwarancji:                                            0,00     

Łączna liczba punktów:                         0,00

 

Lp.:                          5

Nazwa Wykonawcy:                              AUTO SPEKTRUM Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                               Al. Armii Krajowej 82, 35-307 Rzeszów

Cena oferty netto:                                 96 747,97 zł

Cena oferty brutto:                                119 000,00 zł

Liczba pkt w kryterium cena:                 60,00

Liczba pkt w kryterium okres
gwarancji:                                            0,00     

Łączna liczba punktów:                         60,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

____________________________________

Gmina Czudec

««« powrót
Liczba odwiedzin: 211290
 
Realizacja: Ideo