-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-04 15:56:38
Przetargi / Przetargi aktualne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czudec w 2020 roku - 2019-11-04

ZP.271.1.13.2019

Czudec, 2019-11-04

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2019. Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czudec w 2020 roku”.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Czudec informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 415 000,00 zł brutto.

W terminie do dnia 2019-11-04 złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawców którzy złożyli ofertę

Cena

Termin realizacji zadania

Ilość dodatkowych worków

(120 l)

Termin płatności faktury

Sposób wykazania przez wykonawcę masy odebranych odpadów

1

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28

38-200 Jasło

1 888 758,00 zł brutto

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

20 000 szt.

30 dni

Pisemne sprawozadnie+karty przekazania odpadów+dowody ważenia odpadów (tzw. kwity wagowe)

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

 

 

____________________________________

Gmina Czudec

««« powrót
Liczba odwiedzin: 210514
 
Realizacja: Ideo