-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

Moja sprawa 
data publikacji: 23-09-2005 | 11:59
data ostatniej modyfikacji: 10-12-2019 | 13:58

 

 

 

ul. Starowiejska 6
Pokój nr 1

tel.  017- 7172140   lub   017- 7172152

Informacja o wysokości stawek podatków i opłat  na terenie gminy Czudec w 2020 roku

 

Podatek do kwoty 100 zł płatny jest w jednej racie  - do 15 marca.

Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

Teksty uchwał podatkowych dostępne są na stronie www.bip.czudec.pl w zakładce "Prawo lokalne" -  „Podatki”.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłatę targową należy wnosić do kasy lub na niżej podany rachunek bankowy Urzędu Gminy:

Nr konta: 98 9168 1014 3900 0286 2000 0010

Istnieje również możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

 

Wybierz deklarację   

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

2019


DT-1A

Załącznik do deklaracji DT-1

2019


DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

2019


ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2019


ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

2019


ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2019


ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

2019

Deklaracja do druku

 

 

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

2019


ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2019


ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


IR-1

Informacja o gruntach

2019


ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2019

Deklaracja do druku
 

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

2019

Deklaracja do druku
 

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

2019


ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


2019


ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


IL-1

Informacja o lasach

2019

Deklaracja do druku

 

 

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

2019


ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2019


ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

2019

Liczba odwiedzin: 211437
 
Realizacja: Ideo